Man - Fre: 8 - 17

Image
Image

Miljøgebyr

MILJØGEBYR:

Miljøgebyret skal dække de, efterhånden temmelig omfattende omkostninger, vi er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø, og dette vil vi hos Alge-Fri Danmark gerne tage del i. Derfor bruges hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive håndværksvirksomhed.

Omkostningerne er dog steget markant over de sidste 10 år, og vi synes ikke det er rimeligt at skjule sådanne ekstra omkostninger i priserne, derimod ønsker vi at synliggøre dem som en separat omkostning over for kunderne.

Der er specifikt tale om omkostninger til bl.a.:

  • Efterlevelse af miljøgodkendelse samt miljølovgivningen
  • Ekstra miljøomkostninger mht. transport- og energiafgifter
Ovennævnte betyder en anselig øget omkostning for Alge-Fri Danmark, og vi ser os derfor nødsaget til i fremtiden, at få dækket en del af disse omkostninger, således at vi også fremover kan fortsætte kursen med at være en miljørigtig håndværksvirksomhed.

 

Alle faktureringer vil derfor pr. 1. Dec 2015 og fremover være belagt med et miljøgebyr som nedenstående:

– Fakturaer fra kr. 0,00-10.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 60,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 10.000,00-30.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 180,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 30.000,00-100.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 600,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 100.000,00-1.000.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr beregnes med 0,6% af det samlede fakturabeløb ekskl. moms pr faktura.

Miljøgebyret indeksreguleres hvert år pr. d. 1. maj.

Kontakt

Ring til os 70 20 20 33

Hovborgvej 28C 7200 Grindsted

Vi er landsdækkende