Man - Fre: 8 - 17

Image
Image

Ring mig op

Få et tilbud på en algerensning
- Bestil et opkald

En algerens fra Alge-Fri forlænger levetiden på dit tag. Algerens er vigtig i forhold til vedligeholdelsen af dit tag, og vi anbefaler at du jævnligt renser dit tag for alger, så væksten hele tiden holdes på et minimum. Det er nemlig billigere at forbygge algevækst end at stå med et tag, der er groet helt til med uønskede belægninger af alger.

Algerens af tag

Algerens hos Alge-Fri

Alge-Fri benytter miljøvenlige produkter til vores algerens, da resultatet er lige så godt som algerens med kemiske produkter. Hos Alge-Fri er miljøhensynet vigtigt, hvorfor vi bruger miljøvenlige metoder og produkter når vi udfører algerens. Algemidlet som vi bruger til algerensen af dit tag, skader ikke de behandlede overflader – eller omgivelserne, og det har samtidig en effektiv og dræbende virkning på algerne.

Selve algerensen af dit tag tager ikke lang tid

Vi sprøjter taget fra jorden med vores miljøvenlige og specialudviklede algemiddel, der lægger sig som et skumlag på det ønskede område. Algemidlet bliver sprøjtet på tagets overflade, hvorefter det har en kemisk reaktion på algerne, hvilket betyder at algerne dør efter ca. 2 til 3 uger. Skummet, som vi påfører, løsner alger og anden belægning, hvorefter vind og vejr med tiden sørger for, at de løsnede alger falder af. Algerensen arbejder således i samspil med det danske vejr. Alt afhængig af hvor slemt dit tag er angrebet, vil det tage mellem 9 til 12 måneder, før du kan se det endelig resultat. I meget slemme tilfælde vil det være nødvendigt at behandle dit tag 2 – 3 gange før du opnår det ønskede resultat. Det er altid en fornøjelse at se et tag renset fri for alger og andre belægninger, og vi er sikre på, at du bliver tilfreds med resultatet!

Uden en algerens af taget lader du algerne få frit spil. I værste fald risikerer du frostskader, hvor tagplader eller tagsten knækker, og du står med et utæt tag med endnu større skader til følge.

Afrensning af alger på fliser

Algerens i Danmark

Der er mange boligejere i Danmark, der oplever problemer med alger på taget – og på andre udendørs overflader omkring boligen. Algevækst er generelt et ganske udbredt problem for mange boligejere. De mange alger skyldes primært klimaet i Danmark, som er vådt og fugtigt, hvilket giver algerne gode vækstbetingelser, så algerne hurtigt kan sprede sig på udendørs overflader og arealer omkring din bolig. Vi anbefaler derfor altid, at du reagerer, når du ser algevækst vokse frem på dit tag eller på andre overflader. Hvis du handler hurtigt, kan vi nemlig hjælpe dig med at få stoppet algevæksten, inden skaderne bliver for store.

Algevæksten skal nedbringes inden de slår rødder i tagsten

Alger er små planter, der findes overalt i naturen. Algerne ses oftest som grønlige belægninger, men findes også i andre farvenuancer. I sommerhalvåret trives algerne godt – også rigtig godt på dit tag. Her er der stor risiko for, at algernes rødder vokser ned i tagkonstruktionen, hvilket kan skabe revner hvori fugten kan binde sig. Det er i denne proces årsagen til frostskader skal findes. Disse frostskader forkorter selvsagt tagets levetid og skaber risiko for endnu større skader på din bolig. Det er vigtigt at hele taget bliver algebehandlet, og ikke kun de områder, hvor algerne ses tydeligst. Algevæksten opleves oftest på nordsiden af taget, hvor der ikke er så meget sollys, og der dermed er mere fugt og grobund for algerne, men også sydsiden af taget skal renses.

Grå lav og flisepest kan ikke fjernes med en algerens

I det tilfælde hvor der også vokser flisepest eller grå lav på dit tag, da er det ikke nok med en algerens, her er det nødvendigt med en anden type rens, der går mere i dybden. Denne type rens minder meget om en fliserens, og kaldes en tagrensning. Det er langt fra alle tage som kan klare en tagrensning. Det kræver at taget har et tæt undertag eller er understrøget, da vandet fra rensekassen ellers vil sive ind på loftet. Når en tagrensning er udført vil evt. tagskader være synlige og kan repareres. Tagrensningen kombineres ofte med en efterfølgende tagmaling eller en nanoimprægnering.

Algerens af tag 3,- pr. m2

Kontakt

Ring til os 70 20 20 33

Hovborgvej 28C 7200 Grindsted

Vi er landsdækkende