Man - Fre: 8 - 17

Image
Image

Ring mig op

Få et tilbud på algerensning
- Bestil et opkald

Oplever du, at dine facader, tage, fliser eller træterrasse er angrebet af uønsket algevækst, så er der hjælp at hente med en effektiv algerens fra Alge-Fri.

Algerens af facader, fliser og meget mere

En professionel afrens af alger

Alge-Fri udfører professionel algerens af alle typer overflader omkring din bolig og på dine udendørs arealer. Vi har mange års erfaring indenfor algebehandling, og vi hjælper vores kunder over hele landet med at komme algerne til livs.

Alger på facader, tage, fliser eller træterrasser er et udbredt problem pga. det fugtige klima i Danmark, og mange boligejere oplever således problemerne med alger. Algevækst behøver dog ikke at være et stort problem, for med den rigtige algerens kan du nemlig hurtigt og effektivt komme af med den uønskede algevækst. Det er ikke kun af udseendemæssige årsager, at det er væsentligt at få algerne renset væk. Når du fjerner alger og anden tilgroning, så sikrer du samtidig en længere levetid på dit tag, facade, træværk eller terrasse. Algerens er en stor del af vedligeholdelsen af de udendørs overflader omkring din bolig. Hos Alge-Fri anbefaler vi derfor jævnligt at få udført algerens som en del af vedligeholdelsen af din bolig og de udendørs arealer omkring dit hjem.

Algevækst

Algevækst ser forskelligt ud, og der er mange forskellige slags alger. Alger er meget små planter, det er sejlivede enkeltcellede organismer, der findes overalt i naturen. Algerne er oftest velkendte grønlige belægninger, men der findes også gule, hvide, grå og sorte alger. Uanset hvilken type alge der vokser på dit tag, facade, fliser, eller træværk, så er det ikke et kønt syn. På samme tid er algevæksten, hvis den ikke fjernes, ødelæggende for det område, hvor den vokser. Det gælder for alle de nævnte overflader og arealer omkring din bolig.

Professionel fliserens

Miljøvenlig algerens

Alge-Fri kommer algerne til livs på en professionel og miljørigtig måde, det er vigtigt for os. Vi bruger derfor miljøvenlige og miljøgodkendte algemidler i forbindelse med vores algerens. Det færdige slutresultat er lige så godt, som ved brug af produkter som ikke er miljøgodkendte. Alge-Fri bruger miljøgodkendt algemiddel, der ikke skader de behandlede overflader – eller omgivelserne, men som samtidig har en hurtigvirkende og dræbende effekt på algerne.

Algevækst og anden belægning

Algevæksten er ikke kun ensbetydende med uskønne belægninger, men den har som nævnt konsekvenser for levetiden på dit tag, facade, fliser og træterrasse. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en algebehandling så snart du kan se, at der er algevækst på de udendørs overflader omkring din bolig.

Når der er algevækst på dit tag, da fungerer algerne som en svamp, hvilket betyder at der kan sive fugt ned i dit tag. Hen over en kold vinter vil denne fugt kunne fryse til is, hvilket igen kan medføre frostsprængninger i dit tag. Resultatet af frostsprængninger er forskudte tagplader og tagsten, der åbner for endnu større fugt- og vandskader.

Afrensning af fliser

Flisepest eller grå lav forekommer ikke kun på fliser, men kan også finde vej til dit tag. I det tilfælde er det ikke nok med en algebehandling, da flisepest og grå lav ikke kan fjernes med en algebehandling, her er det nødvendigt med en fliserens, som effektivt fjerner flisepesten. Vi udfører derfor også denne type behandling på fliser .

Fliserens er nemlig en dyberegående metode end en algebehandling. En algebehandling fjerner effektivt alger, men har ikke nogen effekt på flisepest. Her er det nødvendigt med en grundig fliserens, som er en proces i flere intervaller. Disse intervaller er først en afrensning, der renser overfladen fri for alle uønskede belægninger. Dernæst er det en desinficering, som er et skumlag, der trækker dybt ned i overfladen og fjerner de dybereliggende alger, som danner grobund for flisepesten. Slutteligt udfører vi en imprægnering. Imprægneringen beskytter overfladen optimalt og mindsker nye belægninger af alle slags og den beskytter samtidig mod frostskader. Vi anbefaler imprægnering til alle typer afrensede overflader.

Fliserena med 100% virkningsgaranti

Processen for en algerens

Selve algerensen er en relativt kort proces, hvor vi kommer algerne til livs med et specialudviklet skum, som vi sprøjter på de angrebne overflader. Vi benytter professionelt udstyr, der sikrer en jævn fordeling af algemidlet, så det virker optimalt. Hos Alge-Fri renser vi alle typer udendørs overflader for algevækst, og der er forskellige arbejdsgange alt efter om vi udfører en algerens af hhv. tag, facade, fliser eller træterrasse.

Vi sprøjter som nævnt algemidlet på de angrebne overflader i et skumlag, hvorefter algemidlet har en kemisk reaktion på algerne, som dræber og løsner algerne. Alt afhængig af hvor voldsomt overfladerne er angrebet og om det er tag, facade, fliser eller træterrasse, da vil en algebehandling have forskellig varighed i tid. Ved en algerens af tag tager det mellem 9 til 12 måneder, før du kan se det endelige resultat. Processen er her meget afhængig af behandlingstidspunktet, da algerensen arbejder i samspil med det danske vejr, som med tiden fjerner de løsnede alger fra overfladen.

Processen for algerens af facade, fliser og træværk er ofte en mere enkel proces. Dog er der også her variationer, alt efter hvor voldsomt overfladerne er angrebet, og hvilke slags alger der er tale om. Der kan således gå alt fra nogle få timer og i sjældnere tilfælde op til et halvt år, før den fulde effekt af en algerens kan ses.

I forbindelse med algerens af facade, fliser eller træværk, da sprøjtes overfladerne ligeledes med algemidlet i et skumlag, der dræber og løsner algerne. Du vil opleve at din facade, dit flise- eller stenbelagte område eller din træterrasse bliver ren og indbydende igen. Du vil atter kunne se den oprindelige farve og struktur på dine overflader, og med regelmæssige vedligeholdelse kan du efterfølgende nyde dette flotte resultat mange år frem i tiden.

Alge-Fri hjælper dig således af med den generende algevækst med en professionel, effektiv og miljøvenlig algerens. Vi garanterer et tilfredsstillende resultat på de udendørs overflader omkring din bolig, og vi anbefaler som nævnt, at du jævnligt får udført algerens af dit tag, facade, terrasse og træværk. Det sikrer, at algerne ikke tager overhånd og gør uoprettelig skade. Det er en del af vedligeholdelsen af din bolig og de udendørs arealer, og samtidig øger det værdien af din ejendom – også brugsværdien.

Kontakt

Ring til os 70 20 20 33

Hovborgvej 28C 7200 Grindsted

Vi er landsdækkende